• Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część III, Ośrodek Warszawski. (Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska. Przegl. Zoologiczny 2(2) : 156-158.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1958. Mammals Research Institute of the Polish Academy of Science, Białowieża. Acta Theriologica 2(14) : 300-307.
 • Artykuł naukowy
  Kubik J. 1958. Potworność typu Vertebro-thoracopagus inversus u zająca szaraka /Lepus europaeus Pall./. Med.Weterynaryjna 14(6) : 360-362.
 • Artykuł naukowy
  Kubik J. 1958. Ein seltener Fall einer Doppelmissbildung beim Hasen /Lepus europaeus Pallas/. Acta Theriologica 2(1) : 1-10.
 • Artykuł naukowy
  Pucek Z. 1958. Untersuchungen über Nestentwicklung und Thermoregulation bei einem Wurf von Sicista betulina Pallas. Acta Theriologica 2(2) : 11-54.
 • Artykuł naukowy
  Pucek Z. 1958. Smużka /Sicista betulina Pall./, rzadki przedstawiciel fauny krajowej. Przegl. Zoologiczny 3 : 168-182.
 • Artykuł naukowy
  Sidorowicz J. 1958. Geographical variation of the squirrel Sciurus vulgaris L. in Poland. Acta Theriologica 2(7) : 141-157.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1958. Distribution of radiation of wave lenght 0,5 over a sky covered by a tick cloud layer. Acta Geophys Polon 6 : 236-242.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1958. O pracach z zakresu aktynometrii i optyki atmosfery prowadzonych w Białowieży podczas M.R.G. Acta Geophys Polon 6 : 378-383.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1958. Przenikanie światła do wnętrza lasu. Ekol. Pol., Ser. B 4 : 231-236.