• Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1926. Spostrzeżenia nad embriologią Cietrzewia (Lyrurus tetrix L.,) Pam.I-go Zjazdu Anat.-Zool.w Warszawie. : 83-84.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1925. Badania nad anomaliami rozwojowymi u żółwia błotnego Emys orbicularis L. Pam. 12 Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1925. Origine des polygeneses et oeufs plurinuclees. C.R.de la Soc.de biol 93 : 1205-1206.
 • Artykuł naukowy
  Brzeziński M, Jedlikowski J, Komar E. DOI: 10.1007/s13364-019-00433-6