• Artykuł naukowy
  Bazan I. 1956. Untersuchungen über die Veränderlichkeit des Geschlechtsapparates und des Thymus der Wasserspitzmaus /Neomys fodiens fodiens Schreb./. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(5) : 213-259.
 • Artykuł naukowy
  Caboń K. 1956. Untersuchungen über die saisonale Veranderlichkeit des Gehirnes bei der kleinen Spitzmaus (Sorex minutus minutus L.). Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 10(5) : 93-115.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1956. Nowy ssak dla fauny polskiej- Nyctereutes procyonoides (Gray). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 12(6) : 17-21.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1956. Swiostość badań Białowieskiego Parku Narodowego w ogólnokrajowej sieci parków narodowych i rezerwatów. W: Prague Studies in Mammalogy. Red. Horacek I. Sylwan 100(1) Charles University Press, Prague : 57-58.
 • Artykuł naukowy
  Dzierżykraj-Rogalska I. 1956. Die Veränderlichkeit der Paratyreoidea des Sorex araneus L. in seinem Lebenszyklus. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(3) : 139-162.
 • Artykuł popularnonaukowy
  Pucek Z. 1956. Żivaja łaboratorija prirody. Niva 1(5) : 6.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Ochładzanie bioklimatyczne. W: Advances in morphometrics. Red. Marcus LF. Wszechświat 1865 Plenum Press, New York and London : 216-221.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. W sprawie wpływu słońca na reakcję Takaty. Wszechświat 1864 : 206-207.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Aerosol atmosferyczny. G. Obserw.P.I.H.M 9(10) : 3-6.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Recenzja: Reissmann K., Beuttner K., Topka E. 'Influence of solar activity, aspecially at high altitudes, on the Takata-Flocculation-Reactions in serum of normal persons. Przegl. Geofizyczny 1 : 92.