Jędrzejewski W., Ławreszuk D.

Ochrona łączności ekologicznej w Polsce

Wydawca:
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
ISBN:
978-83-932502-1-9
Rok wydania:
2011
Okładka:
miękka
Liczba stron:
308
Język:
polski

38,00 

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego i rozbudowy infrastruktury transportowej Polski pilnym zadaniem staje się wypracowanie skutecznych metod ochrony łączności ekologicznej i przeciwdziałania skutkom fragmentacji środowiska przyrodniczego.

Niniejsza książka jest pokłosiem konferencji pt. „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”, jaka odbyła się w Białowieży w listopadzie 2008 roku. Uczestniczyli w niej naukowcy polscy i zagraniczni, przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, praktycy ochrony przyrody, leśnicy, zarządcy dróg i kolei, reprezentanci inwestorów i firm realizujących zadania infrastrukturalne.

Wszystkim przyświecała wspólna idea – zaproponowania najlepszych sposobów zrównoważonego rozwoju sieci transportowej w Polsce z poszanowaniem niezwykłych zasobów przyrodniczych naszego kraju.

Na stanie