Bez kategorii

01.02.2024 Wywiad na temat projektu badawczego o wpływie drapieżnictwa na ekosystem

W programie I Polskiego Radia odbyła się audycja poświęcona projektowi: „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” finansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO-13, kierowanemu przez prof. Krzysztofa Schmidta.

Audycję można wysłuchać tutaj.

Program 1 Polskiego Radia. Audycja Eureka, autor: Dorota Truszczak