Aktualności

03.03.2022 Pomoc naukowcom z Ukrainy

W imieniu Prezesa PAN uprzejmie informujemy, że w ramach przyjętego porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk wdraża nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą:

 

Ogólne warunki:

a) koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN pokrywa Polska Akademia Nauk;

b) długość pobytu w jednostkach PAN wynosi 3 miesiące z ewentualną możliwością przedłużenia.

 

Wnioski: 

Wnioski (formularz w załączeniu) jednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

 

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem bwz@pan.pl lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie (adres e-mail Mateusz.Bialas@pan.pl).

 

Warunki finansowe:

a) koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie,

b) koszty podróży z Ukrainy do Polski – do 1500 PLN.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail bwz@pan.pl