IBS w mediach

04.03.2020 Nauka w Polsce o dramatycznie niskiej zmienności genomu rysia

Portal Nauka w Polsce opublikował artykuł prezentujący najnowsze wyniki badań nad genomem rysi prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki koordynowanego przez Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy ze Stacją Biologiczną Doñana w Hiszpanii i Uniwersytetem w Białymstoku. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Molecular Ecology, a z artykułem w Nauce w Polsce można zapoznać się tutaj.

Oryginalna publikacja:
Lucena‐Perez M, Marmesat E, Kleinman‐Ruiz D, Martínez‐Cruz B, Węcek K, Saveljev AP, Seryodkin IV, Okhlopkov I, Dvornikov MG, Ozolins J, Galsandorj N, Paunovic M, Ratkiewicz M, Schmidt K, Godoy JA. 2020. Genomic patterns in the widespread Eurasian lynx shaped by Late Quaternary climatic fluctuations and anthropogenic impacts.Molecular Ecology 29 (4) : 812-828.

Link do publikacji:
DOI: 10.1111/mec.15366