Aktualności

06.06.2024 – broszura o Naukowej Kolekcji Zoologicznej IBS PAN

Zbiory Naukowej Kolekcji Zoologicznej IBS PAN są gromadzone od blisko 80 lat i stanowią unikalny materiał do różnego rodzaju badań w skali przestrzennej i czasowej. Znajduje się w niej blisko 200 000 okazów należących do 90 dziko żyjących gatunków ssaków z obszaru Polski oraz materiał porównawczy obejmujący ponad 160 gatunków ze świata. Właśnie ukazała się broszura prezentująca historię Kolekcji, jej zasób i prowadzone na nim nowoczesne badania naukowe. Ulotkę w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie IBS PAN lub pobrać jako pdf TUTAJ.