Aktualności

06.11.2020 – Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Jacka Radwana

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jak co roku przyznała prestiżowe nagrody. Wśród laureatów znalazł się prof. dr. hab. Jacek Radwan z UAM – członek rady naukowej IBS PAN i długoletni współpracownik instytutu. Prof. Radwan otrzymał nagrodę w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. Gratulujemy!

Więcej o nagrodzie FNP i laureatach tutaj