IBS w mediach

07.04.2023 – Rysie w europejskim krajobrazie.

Serwis Nauka w Polsce o najnowszych badaniach międzynarodowego zespołu z udziałem badaczy z Instytutu Biologii Ssaków PAN nad strategią użytkowania środowisk przez rysie w europejskim krajobrazie, które ukazały się w czasopiśmie Landscape Ecology.

Cały artykuł tutaj