Komiksy naukowe

08.04.2020 – Komiks naukowy o chrząszczach na pożarzysku

Komiks naukowy do artykułu „Post-fire beetle succession in a biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest” opublikowanego przez zespół naukowców z udziałem pracowników IBS PAN w czasopiśmie Forest Ecology and Management. Praca dokumentuje sukcesję zespołu chrząszczy po pożarze w Puszczy Białowieskiej.