Aktualności

10.12.2020 – Zmiana kategorii zagrożenia żubra

IUCN obniżyła kategorię zagrożenia żubra z VU (narażone) na NT (bliskie zagrożenia). Jest to głównie wynikiem stałego trendu wzrostowego liczby populacji i liczebności żubrów w stanie dzikim oraz zwiększania się obszaru występowania gatunku. Oceny statusu ochrony gatunku (Red List Assessment) dokonał zespół, w skład którego wchodził dr hab. Rafał Kowalczyk z IBS PAN, członek IUCN SSC Bison Specialist Group

Więcej informacji tutaj