Komiksy naukowe

11.05.2021 – Migracje ssaków kopytnych!

Komiksy naukowe do artykułu „Mapping out a future for ungulate migrations” opublikowanego w czasopiśmie Science przez międzynarodowy zespół naukowców z udziałem IBS PAN. Publikacja prezentuje inicjatywę na rzecz migracji ssaków kopytnych w celu opracowania globalnego atlasu ich sezonowych przemieszczeń (rys. Tomasz Samojlik).