Komiksy naukowe

11.06.2021 – Żubry hamują wkraczanie drzew na tereny otwarte!

Komiks naukowy do artykułu „Do large herbivores maintain open habitats in temperate forests?” opublikowanego w czasopiśmie Forest Ecology and Management przez zespół IBS PAN. Publikacja pokazuje ograniczanie przez żubry wkraczania drzew i krzewów na tereny otwarte w Puszczy Białowieskiej! Takiej zależności nie zaobserwowano dla innych gatunków ssaków kopytnych.

komiks