Aktualności

17.06.2022 – Rozdział o łosiu w prestiżowej serii

W serii „Handbook of the Mammals of Europe” ukazał się rozdział dotyczący łosia autorstwa grupy badaczy z IBS PAN (M. Niedziałkowska, M. Kołodziej-Sobocińska, T. Borowik) oraz innych specjalistów ze Szwecji i Norwegii. Rozdział stanowi kompleksowe podsumowanie najbardziej aktualnej wiedzy naukowej na temat gatunku, włączając w to zagadnienia takie jak taksonomia, rozmieszczenie geograficzne, środowisko, dieta i zachowanie, po status ochronny i zagrożenia. Jest to kolejny, po nietoperzu i żubrze, rozdział w serii przygotowany przez naukowców z IBS PAN.
Rozdział do znalezienia pod adresem: