Aktualności

20.11.2020 Wilk w Białowieży

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiają się informacje o obserwacjach wilka w granicach administracyjnych Białowieży, chociaż nie wiadomo, czy wszystkie obserwacje dotyczą tego samego osobnika. Ostatnio, 16 listopada 2020 r., drapieżnik ten widziany był w środku dnia przez pracownika Białowieskiego Parku Narodowego w pobliżu budynku Dyrekcji BPN, a nawet udało się go sfotografować z okien Instytutu Biologii Ssaków PAN (zdjęcie poniżej)

.

Pojawianie się dzikiego wilka tak blisko zabudowań w ciągu dnia może budzić zdziwienie, gdyż raczej nie jest to zachowanie naturalne – wilki zdecydowanie unikają sąsiedztwa człowieka, szczególnie w dzień i są bardzo płochliwe. Nie wiemy dlaczego zaobserwowany wilk pojawia się tak blisko zabudowy. Jedną z przyczyn może być przyzwyczajenie wilka do pokarmu pozostawionego przez ludzi (np. na śmietnikach, lub przynęty celowo wykładanej w celu fotografowania dzikich zwierząt) lub oswojenie go przez ludzi w przeszłości. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zwierzę to jest płochliwe i ucieka na widok człowieka.

Niemniej chcemy przypomnieć, że Białowieża jest usytuowana dokładnie w centrum Puszczy Białowieskiej, gdzie bytują prawdopodobnie cztery watahy wilków, a teren Polany Białowieskiej, na której regularnie spotyka się jelenie, jest dla tych drapieżników atrakcyjnym terenem łowieckim. Dlatego nie należy o tym zapominać, a w życiu codziennym stosować następujące podstawowe zasady: zapewnić opiekę zwierzętom domowym, nie puszczać psów luzem poza ogrodzonym terenem, nie zostawiać łatwo dostępnego pokarmu poza domem, a w szczególności nie wykładać pokarmu dla dzikich zwierząt w celu ich przywabienia, zadbać o ogrodzenia swoich posesji. A przede wszystkim, nie zbliżać się do wilków (i innych dzikich zwierząt) w przypadku ich spotkania.

Potwierdzone obserwacje wilków w obrębie osad w Puszczy Białowieskiej prosimy zgłaszać do Instytutu Biologii Ssaków PAN (mripas@ibs.bialowieza.pl, tel. 85 6827750) – umożliwi nam to pełniejszą ocenę sytuacji.

Więcej informacji o tym, jak żyć z wilkami można znaleźć w naszej ulotce informacyjnej