IBS w mediach

17.01.2023 – Dlaczego pokrzywa smakuje łosiom?

Serwis Nauka w Polsce przyjrzał się artykułowi dotyczącemu roznoszenia nasion przez łosie, który powstał jako efekt wspólnych badań prowadzonych przez Białowieską Stację Geobotaniczną UW, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Grenoble Alps University i Instytutu Biologii Ssaków PAN: https://scienceinpoland.pl/aktualnosci/news%2C94902%2Cdlaczego-pokrzywa-smakuje-losiowi-jesienia-nie-tylko-owoc-ale-czasem-i-lisc