IBS w mediach

22.10.2019. Nauka w Polsce o badaniach dotyczących kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków autobusowych.

Serwis Nauka w Polsce opublikował omówienie badań prowadzonych przez naukowców z fundacji „Szklane Pułapki”, IOP PAN i IBS PAN, dotyczących kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków komunikacji zbiorowej. Wyniki badań komentuje dr hab. Michał Żmihorski, praca została opublikowana w czasopiśmie Landscape and Urban Planning.