Wydarzenia

25.03.2022 Szkolenie z bioakustyki „Passive acoustic monitoring (PAM)”

Zapraszamy na szkolenie z zakresu bioakustyki „Passive acoustic monitoring (PAM)” w ramach Open Forest Data Spring School, realizowanej w ramach projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych”.
Zajęcia obejmą cykl 3 spotkania po 4 godziny (12 godzin łącznie) w ciągu trzech kolejnych dni: 30.03.2022-01.04.2022.
Szkolenie przeznaczone jest dla studentów ostatnich lat, doktorantów, młodych naukowców oraz innych osób zainteresowanych naukowymi metodami analizy danych. Spotkania realizowane będą w trybie online, w języku angielskim.
Szkolenie obejmuje:
– podstawy bioakustyki (fizyczne parametry dźwięku, transmisja dźwięku w środowisku leśnym, charakterystyka wokalizacji wybranych gatunków ptaków);
– wykorzystanie automatycznych rejestratorów dźwięku w praktyce (zalety i ograniczenia, zakres detekcji, ustawienia parametrów nagrywania i ich konsekwencje; rozmieszczenie rejestratorów w terenie, kalkulacja zapotrzebowania na energię oraz pamięć);
– podstawy analizy danych bioakustycznych (praca w programach Raven Pro, Avisoft; podstawowe ustawienia i funkcje);
– automatyczna detekcja wybranych gatunków ptaków: różne podejścia, ich zalety i wady;
– szacowanie bioróżnorodności ptaków w oparciu o nagrania soundscape (ręczne przeglądanie spektrogramów, współczynniki bioakustyczne).
Prowadzący: dr Paweł Szymański, dr Michał Budka z Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: