Aktualności

27.06.2019 IBS PAN wśród najlepszych instytutów Polskiej Akademii Nauk

Według raportu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN” przygotowanej przez Polską Akademię Nauk za lata 2013-2018, Instytut Biologii Ssaków PAN znalazł się wśród najlepszych Instytutów PAN i wiodących instytutów o profilu biologicznym. Uzyskaliśmy bardzo dobre wskaźniki pod względem publikowania w czasopismach naukowych z pierwszego kwartyla (25% najlepszych czasopism w danej dziedzinie)(64,5% naszych publikacji) oraz liczby cytowań na publikację (15,6). Oznacza to, że prowadzimy wysokiej jakości badania naukowe, które są rozpoznawalne na świecie.

Źródło: Stec K, Duszyński J. 2019. Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Polska Akademia Nauk.