20.06.2022 – Nowy artykuł o filogenetyce sarny

Aktualności

20.06.2022 – Nowy artykuł o filogenetyce sarny

Praca „Pan-European phylogeography of the European roe deer (Capreolus capreolus)” autorstwa pracowników IBS PAN: Kamili Plis, Magdaleny Niedziałkowskiej, Bogumiły Jędrzejewskiej i Tomasza Borowika oraz międzynarodowego zespołu 29 autorów z całej Europy, po raz...
17.06.2022 – Rozdział o łosiu w prestiżowej serii

Aktualności

17.06.2022 – Rozdział o łosiu w prestiżowej serii

W serii „Handbook of the Mammals of Europe” ukazał się rozdział dotyczący łosia autorstwa grupy badaczy z IBS PAN (M. Niedziałkowska, M. Kołodziej-Sobocińska, T. Borowik) oraz innych specjalistów ze Szwecji i Norwegii. Rozdział stanowi kompleksowe podsumowanie...
15.06.2022 – Ludzie, jelenie i kleszcze!

IBS w mediach

15.06.2022 – Ludzie, jelenie i kleszcze!

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł o badaniach z udziałem IBS PAN, dotyczących związku między korzystaniem przez ludzi ze ścieżek rekreacyjnych a występowaniem ssaków kopytnych i kleszczy w ich pobliżu, z wypowiedziami dr. hab. Driesa Kuijpera z IBS PAN. Cały...
13.06.20122 – Zarekwirowane skóry przekazane IBS PAN

IBS w mediach

13.06.20122 – Zarekwirowane skóry przekazane IBS PAN

Krajowa Administracja Skarbowa, w tym Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku oraz Urząd Skarbowy w Sokółce, przekazała Instytutowi Biologii Ssaków PAN skóry zwierząt, które zostały skonfiskowane w postępowaniach sądowych dotyczących kłusownictwa. Do Naukowej Kolekcji...
08.06.2022 – „Drugie życie drzewa” w nowym wydaniu

Aktualności

08.06.2022 – „Drugie życie drzewa” w nowym wydaniu

Nakładem fundacji WWF Polska ukazało się właśnie drugie – poprawione, uzupełnione i znacznie rozbudowane – wydanie książki „Drugie życie drzewa”. Pierwsze wydanie sprzed 18 lat było prawdziwym kamieniem milowym w edukacji na temat procesów przyrodniczych zachodzących...
11.05.2022 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Wydarzenia

11.05.2022 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Miło nam poinformować, że w dniu 21 kwietnia 2022 roku Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego nadała dr. Tomaszowi Borowikowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne za...