12.05.2021 – Żubry hamują sukcesję lasu

IBS w mediach

12.05.2021 – Żubry hamują sukcesję lasu

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł przedstawiający wyniki najnowszych badań zespołu IBS PAN nad wpływem ssaków kopytnych na wkraczanie roślinności drzewiastej na tereny otwarte, opublikowanych w czasopiśmie Forest Ecology and Management, z wypowiedziami dr....
11.05.2021 – Migracje ssaków kopytnych!

Komiksy naukowe

11.05.2021 – Migracje ssaków kopytnych!

Komiksy naukowe do artykułu „Mapping out a future for ungulate migrations” opublikowanego w czasopiśmie Science przez międzynarodowy zespół naukowców z udziałem IBS PAN. Publikacja prezentuje inicjatywę na rzecz migracji ssaków kopytnych w celu opracowania globalnego...
07.05.2021 – Mapa migracji ssaków kopytnych.

IBS w mediach

07.05.2021 – Mapa migracji ssaków kopytnych.

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł o publikacji w Science dotyczącej światowej inicjatywy na rzecz stworzenia atlasu migracji ssaków kopytnych, z wypowiedziami dr. hab. Rafała Kowalczyk – dyrektora IBS PAN Cały artykuł tutaj