Wydarzenia

IBS zorganizuje seminarium przyrodniczo-turystyczne w Lipowym Moście

Komunikat II seminarium pt. „Potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Podlasia na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki” 05-08-2011
W załączeniu przesyłamy komunikat II, formularz zgłoszenia oraz program seminarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

komunikat II

program