Wydarzenia

Nowe granty Ministerstwa Nauki dla ZBS PAN

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim konkursie na finansowanie projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywne decyzje zapadły w przypadku aż czterech projektów Zakładu Badania Ssaków PAN:

  1. Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej (projekt badawczy własny, kierownik: dr Małgorzata Tokarska)
  2. Instytucjonalna dynamika polityki ochrony przyrody w Polsce (projekt promotorski, kierownik: mgr Krzysztof Niedziałkowski)
  3. Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu zmienności genetycznej populacji jaguara Panthera onca w Wenezueli (projekt badawczy własny, kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski)
  4. Wpływ zmiany zawartości substancji nieorganucznych na dynamikę populacji nornika północnego Microtus oeconomus (projekt badawczy własny, kierownik: mgr Monika Wieczorek).

 

(KN)