Komiksy naukowe

Nowe odkrycia dotyczące sezonowych zmian rozmiarów mózgu u ryjówek i łasic.

Badania dotyczące sezonowych zmian wysokości puszki mózgowej u łasic wykazały, że podobnie jak u ryjówek, czaszka i mózg tych ssaków kurczy się na zimę i ponownie powiększa się latem. Jest to wspólna strategia małych ssaków charakteryzujących się wysokim tempem metabolizmu, które muszą radzić sobie z gwałtownymi zmianami zasobów pokarmowych oraz warunków pogodowych, umożliwiająca zwiększenie zimowej przeżywalności poprzez obniżenie kosztów utrzymania mózgu i organów wewnętrznych. Tekst artykułu pod adresem: https://www.nature.com/articles/srep42443