IBS w mediach

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie wzywające do natychmiastowego zaprzestania na terenie Puszczy Białowieskiej aktywnych działań gospodarki leśnej na siedliskach Natura 2000 o pierwszorzędnym znaczeniu i usuwania ponadstuletnich martwych świerków oraz wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskiwania drewna na obszarze PLC200004 Puszcza Białowieska (Polska), za wyjątkiem sytuacji gdy jest to bezwzględnie konieczne z powodu bezpieczeństwa publicznego, pod warunkiem że z obiektywnych przyczyn nie są możliwe inne mniej radykalne środki.

Z całym orzeczeniem można zapoznać się tutaj

Z komunikatem prasowym Trybunału Sprawiedliwości tutaj