Wydarzenia

Powstał Instytut Biologii Ssaków PAN!

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011, zgodnie z decyzją Nr 44 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz uchwałą Prezydium PAN nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r., Zakład Badania Ssaków PAN został przekształcony w Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk!

Zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk, IBS PAN zyskał tym samym większą samodzielność organizacyjną i prawną, a także uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Mamy nadzieję, że nowe możliwości działania pozwolą na jeszcze skuteczniejsze realizowanie misji Instytutu.