Instrukcję opracowano na podstawie następującej literatury:

 • Bereszyński A. 1998. Wilk (Canis lupus Linnaeus, 1758) w Polsce i jego ochrona. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań;
 • Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Bunevich A. N., Miłkowski L., Okarma H. 1996. Population dynamics of wolves Canis lupus in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus) in relation to hunting by humans, 1847-1993. Mammal Review, 26: 103-126;
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Bunevich A. N., Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138;
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Bunevich A. N., Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138;
 • Jędrzejewska B. and Jędrzejewski W. 1998. Predation in vertebrate communities. The Białowieża Primeval Forest as a case study. Springer-Verlag, Ecological Studies 135. Berlin – Heidelberg – New York,
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Schmidt K., Okarma H., and Kowalczyk R. 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Ekologiczne 45: 17-41;
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Zub K. and Musiani M. 2000. Prey selection and predation by wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Mammalogy 81: 197-212;
 • Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B., Okarma H. 2001. Daily movements and territory use by radio-collared wolves (Canis lupus) in Białowieża Primeval Forest in Poland. Canadian Journal of Zoology 79: 1993-2004;
 • Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa;
 • Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K. and Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499;
 • Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B., Selva N., Zub K. and Szymura L. 2002. Kill rates and predation by wolves on ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland). Ecology 83: 1341-1356;
 • Jędrzejewski W., Schmidt K., Okarma H. and Kowalczyk R. 2002. Movement pattern and home range use by the Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland). Annales Zoologici Fennici 39: 29-41;
 • Krupka J. (red.) 1989. Łowiectwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa;
 • Musiani M., Okarma H. and Jędrzejewski W. 1998. Speed and actual distances travelled by radiocollared wolves in Białowieża Primeval Forest (Poland). Acta Theriologica 43: 409-416;
 • Nowak S. i Mysłajek R.W. 2000. Tropem wilka. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. Godziszka;
 • Okarma H. 2000. Ryś. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa: 1-80;
 • Okarma H. 1992. Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Białowieża: 1-168;
 • Okarma H., Jędrzejewski W. 1996. Wilk Canis lupus w Puszczy Białowieskiej – ekologia i problemy ochrony. Chrońmy przyrodę ojczystą 52(4): 16-30;
 • Okarma H., Jędrzejewski W., Schmidt K., Kowalczyk R., Jędrzejewska B. 1997. Predation of Eurasian lynx on roe deer and red deer in the Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica, 42: 203-224;
 • Okarma H., Jędrzejewski W., Schmidt K., Śnieżko S., Bunevich A. N., Jędrzejewska B. 1998. Home ranges of wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, compared with other Eurasian populations. Journal of Mammalogy, 79: 842-852;
 • Schmidt K. 1998. Maternal behaviour and juvenile dispersal in the Eurasian lynx. Acta Theriologica 43: 391-408;
 • Schmidt K. 1999. Variation in daily activity of the free-living Eurasian lynx (Lynx lynx) in Białowieża Primeval Forest. J. Zool. London 249: 417-425;
 • Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H. 1997. Spatial organization and social relations in the Eurasian lynx population in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica, 42: 289-312;
 • Theuerkauf J., Jędrzejewski W. 2002. Accuracy of radiotelemetry to estimate wolf activity and locations. Journal of Wildlife Management, 66: 859-864;
 • Theuerkauf J., Jędrzejewski W., Schmidt K., Okarma H., Ruczynski I., Śnieżko S., Gula R. 2003. Daily patterns and duration of wolf activity in the Bialowieza Forest, Poland. Journal of Mammalogy 84: 243-253;
 • Theuerkauf J., Rouys S., Jędrzejewski W. 2003. Selection of den, randezvous sites, and resting sites by wolves in the Bialowieza Primeval Forest. Canadian Journal of Zoology 81: 163-167.