Wydarzenia

Spotkanie w sprawie Puszczy Białowieskiej

W Białowieży odbyło się spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie problemów związanych z zarządzaniem Puszcza Białowieską.

Informacja na ten temat tutaj