Wydarzenia

System e-Przyrodnik już działa – dołącz do nas!

 

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży jest laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”. W ramach konkursu wyłonionych zostało 16 projektów (po 1 na każde województwo), które finansować będzie ministerstwo.

Projekt zatytułowany „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” rozpoczął się we wrześniu 2013 roku i potrwa do końca roku 2014. Celem jest aktywizacja i włączenie młodzieży licealnej ze szkół z małych miasteczek południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności. Badania te są oparte o nowoczesną metodę zbierania danych za pomocą fotopułapek, a nagrane podczas sesji filmy i zdjęcia dzikich zwierząt trafiają do systemu informatycznego ułatwiającego identyfikację gatunków. Projekt umożliwi zbadanie jakie gatunki dużych ssaków zamieszkują lasy w pobliżu podlaskich miast i miasteczek.

Już pierwsze warsztaty udowodniły, że planowane zadania wzbudziły w młodzieży niezwykłe zainteresowanie światem, nauką i chęć rozwijania swoich pasji badawczych. Pierwsza, jesienna sesja zaowocowała mnóstwem ciekawych, nieraz zaskakujących zdjęć i nagrań. Wyniki zostały już umieszczone na internetowej platformie „e-Przyrodnik”. Dostęp do nich może uzyskać każdy zainteresowany – wystarczy tylko zarejestrować się na stronie internetowej http://eprzyrodnik.pb.edu.pl/. Serdecznie zapraszamy do komentowania, oceniania i klasyfikowania materiałów! Przeprowadzone zostaną jeszcze trzy sesje (zimowa, wiosenna i letnia), które, jak się spodziewamy, dostarczą równie licznych i ciekawych nagrań.  

 

Partnerami w projekcie są: Wydział Informatyki i Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej, Białowieski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz starostwa powiatowe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.

Szkoły biorące udział  projekcie:

  • Technikum Leśne w Białowieży,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
  • II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
  • I Liceum Ogólnokształcące im J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce,
  • II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łapach,
  • Liceum Ogólnokształcące w Michałowie,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach,
  • Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu.

Szczegółowy opis projektu dostępny jest tutaj.

Profil projektu na Facebooku dostępny jest tutaj.