Wydarzenia

W ZBS odbyły się wartsztaty pisania prac naukowych

W dniach 28-30 września 2010 r. w Zakładzie Badania Ssaków odbył się kurs pisania publikacji naukowych w języku angielskim. Zajęcia miały charakter warsztatów i były prowadzone przez wieloletniego redaktora czasopisma OIKOS – dr Linusa Svenssona ze Szwecji. W kursie brało udział 20 osób, głównie pracowników, doktorantów i stażystów Zakładu Badania Ssaków PAN, a także doktorantów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie trzy dniowych zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami dotyczącymi przygotowywania maszynopisów (ich struktury, sposobu formułowania treści, prezentowania wyników badań, dostosowania formy maszynopisu do docelowej grupy czytelników), wyboru odpowiedniego czasopisma oraz poznali główne etapy procesu publikacji prac w czasopismach naukowych, a także dowiedzieli się o zasadach obowiązujących w relacjach autor – redaktor – recenzent.

Na zajęciach dyskutowane były również problemy dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu etyki w publikowaniu prac naukowych takich jak plagiat, autoplagiat, konflikt interesów, tworzenie publikacji „salami”, ustalania autorstwa prac, itp. Uczestnicy mieli także okazję przygotować przykładowe prawidłowe i nieprawidłowe tabele i ryciny prezentujące wyniki badań oraz opracować tytuł i abstrakt do opublikowanej już pracy naukowej, z której te części zostały wcześniej usunięte. Przygotowane przez uczestników materiały były poddane dyskusji na forum kursu.

W trakcie warsztatów poznano także problemy związane z publikowaniem w Internecie oraz omówiono podstawowe zasady prezentowania wyników badań na posterach. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie otrzymały komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez dr. Svenssona. W związku z dużym zainteresowaniem kursem, w miarę dostępnych środków,  planowane są kolejne edycje podobnych warsztatów.

Warsztat został sfinansowany w ramach projektu BIOCONSUS.

(MN)