Wydarzenia

Warsztaty naukowe pt Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu Eurazji

 

W dniach 16-19 maja br. odbyły się  warsztaty naukowe pt. „Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu Eurazji”, w których uczestniczyli członkowie Konsorcjum „Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)”. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób z 7 instytucji, w tym:  Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Politechniki Śląskiej. W czasie warsztatów wygłoszono 17 wykładów dotyczących paleoekologii ssaków i ptaków zamieszkujących Europę i Azję od okresu późnego plejstocenu oraz dyskutowano na temat rozpoczęcia nowych tematów badawczych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić kolekcję zoologiczną IBS PAN, a w ostatnim dniu wzięli również udział w wycieczce do rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Współorganizatorem spotkania był Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Warsztaty odbyły się przy finansowym wsparciu Polskiej Akademii Nauk.