Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Marta Kołodziej-Sobocińska

Marta Kołodziej-Sobocińska

Adiunkt

Zakład Ekologii Populacji

e-mail

tel. 85 682 77 71

Lista publikacji

 

Edukacja i stopnie naukowe:

Doktor - Polska Akademia Nauk, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Warszawa, 2006.

Magister - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 1999.

 

Profil badawczy:

Zainteresowania badawcze Marty Kołodziej-Sobocińskiej to immunologia i parazytologia. Obecnie zajmuje się poznaniem mechanizmów odpornościowych zaangażowanych w obronę przed inwazjami pasożytniczymi oraz w kształtowanie się równowagi między żywicielem i pasożytem w populacjach dzikich zwierząt na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej. Bada również parazytofaunę drapieżników z Puszczy Białowieskiej oraz norki amerykańskiej (Neovison vison) w pięciu polskich parkach narodowych.

Niedawno wykryła tasiemca Spirometra erinaceieuropaei u borsuków, jenotów i dzików. Jest to bardzo słabo zbadany pasożyt a, jak wskazują wstępne badania, dość często występuje w środowisku w północno-wschodniej Polsce i może być potencjalnym zagrożeniem dla człowieka w związku z konsumpcją mięsa dzika.

 

Doświadczenie naukowe:

1999-2007 - Słowacja, Instytut Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk, Koszyce - stała współpraca naukowa i coroczne wyjazdy naukowo-badawcze w celu poznania i doskonalenia metod stosowanych w badaniach immunoparazytologicznych dotyczących reakcji immunologicznych aktywowanych w przebiegu zarażenia pasożytami z rodzaju Trichinella na modelu mysim.

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych: 8th European Multicolloquium of Parasitology, Poznań, Polska (2000); 18th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Stresa, Włochy (2001); 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, Polska (2005); 10th International Helminthological Symposium, Stara Leśna, Tatry Wysokie, Słowacja (2007); VII Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Łosia, Białowieża, Polska (2012); European bison management. Lessons from the past, Białowieża, Polska (2012); Invasive Species Workshop, Białowieża, Polska (2012), V4Parasitological Meeting - Parasites in the Heart of Europe, Stara Lesna, Słowacja (2014), International Congress on Parasites of Wildlife and 43rd Annual PARSA Conference, Park Narodowy Krugera, RPA, (2014)

 

Pełnione funkcje:

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN (2015-2018)

Projekty badawcze:

2017-2020: Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt

2014-2019: Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy

2013-2015, NCN 2012/07/B/NZ8/00066 "Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej". Główny wykonawca projektu

2013-2016: „Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej". Główny wykonawca projektu

2003-2005: KBN 3PO4C 015 24 grant promotorski pt.: „Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy". Główny wykonawca projektu

1999-2001: KBN 5 P06K 025 17, „Wykrywanie antygenów Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych tasiemca". Wykonawca projektu

 

Konferencje:

7th European Congress of Mammalogy, Sztokholm, Szwecja (2015)

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści