Aktualności

01.09.2020 – Raport „ASF w populacjach dzików”

Badania prowadzone przez Instytut Biologii Ssaków PAN i instytucje współpracujące nad ekologią dzika bezpośrednio przed wystąpieniem ASF w Europie oraz nad epidemiologią tej choroby w populacjach dzików bezpośrednio po jej pojawieniu się na terenie Polski, pozwoliły poznać mechanizmy rozprzestrzeniania się ASF w populacjach dzików. Wyniki tych badań ukazały się dotychczas w siedmiu artykułach naukowych opublikowanych w znaczących czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prezentowany raport przedstawia syntezę wyników badań i rekomendacje dla kontroli ASF.

Cały raport tutaj