IBS w mediach

04.08.2022 – ACADEMIA o Szkole Doktorskiej BioPlanet

Szkoła Doktorska BioPlanet, prowadzona przy udziale Instytutu Biologii Ssaków PAN została doceniona jako najbardziej umiędzynarodowiona spośród szkół doktorskich PAN – udział doktorantów z zagranicy to 60%. Tekst na temat działalności międzynarodowej jednostek Polskiej Akademii Nauk ukazał się w magazynie ACADEMIA: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/140137/edition/123438/content