Aktualności

06.09.2023 – Badamy RYSIE z Fundacją WWF Polska

Nowe fotopułapki w lesie? Badamy RYSIE z Fundacją WWF Polska.
📸Rozpoczynamy kolejne działania na pograniczu nauki i praktyki w celu ochrony rysia – w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska przeprowadzimy monitoring tego gatunku w trzech kompleksach leśnych północno-wchodniej Polski: w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Augustowskiej. Przy pomocy fotopułapek oraz detektorów dźwięków będziemy rejestrowali rysie, dzięki czemu możliwe będzie określenie stanu populacji, zidentyfikowanie zagrożeń oraz ich wpływu na rozmieszczenie i liczebność rysia. Na tej podstawie będzie możliwe podjęcie działań umożliwiających ochronę tych zwierząt na terenie ich naturalnego występowania, zwłaszcza w kontekście fragmentacji środowiska, co jak wiemy jest niekorzystne dla wielu gatunków, nie tylko dla rysia.
🌲Zdjęcie pochodzi z Rocznego Monitoringu Ssaków Drapieżnych, prowadzonego na terenie Puszczy Białowieskiej.