Aktualności

07.08.2023 – Uwaga żubry!

Na drodze wojewódzkiej DW685 między Nowosadami a Narwią pojawiły się nowe znaki drogowe ostrzegające przed żubrami. To wspólna inicjatywa Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Instytutu Biologii Ssaków PAN. Droga na której stanęły znaki każdej zimy jest wielokrotnie przekraczana przez stada żubrów podczas sezonowych migracji, co prowadzi do niebezpiecznych kolizji z pojazdami i śmiertelności tych unikatowych zwierząt. Ich częstość zwiększyła się po przeprowadzonym w ostatnich latach remoncie drogi. Tylko w ciągu ostatniego 1,5 roku na tym odcinku w kolizjach z pojazdami zginęło 6 żubrów. Giną też łosie, jelenie i inne zwierzęta. Mamy nadzieję, że znaki zwiększą uwagę kierowców, spowodują zmniejszenie śmiertelności zwierząt i zagrożenia dla ludzi.