Aktualności

Stanowisko Rady Naukowej IBS PAN w sprawie ochrony Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska”

Rada Naukowa Instytutu Biologii Ssaków PAN zajęła stanowisko w sprawie ochrony Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska”.
W opinii Rady niepotrzebne, zagrażające wartościom przyrodniczym Obiektu i niezgodne z prawem jest powiększenie stref Obiektu, w których dopuszczona jest gospodarka leśna, kosztem stref z wyższym reżimem ochronnym. Szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska jest przedstawione w stanowisku Rady dostępnym pod poniższym linkiem, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:
W skład Rady Naukowej IBS PAN wchodzi 30 naukowców-biologów z polskich instytutów naukowych i uczelni wyższych, a także członków Polskiej Akademii Nauk.