IBS w mediach

12.05.2021 – Żubry hamują sukcesję lasu

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł przedstawiający wyniki najnowszych badań zespołu IBS PAN nad wpływem ssaków kopytnych na wkraczanie roślinności drzewiastej na tereny otwarte, opublikowanych w czasopiśmie Forest Ecology and Management, z wypowiedziami dr. hab. Rafała Kowalczyka – dyrektora IBS PAN.

Cały artykuł tutaj