Aktualności

13.02.2020 Ochrona zwierząt w parkach narodowych Europy wymaga poprawy

Ochrona zwierząt w parkach narodowych Europy wymaga poprawy – Naukowcy apelują o jednolite przepisy dotyczące zarządzania populacjami dzikich zwierząt w europejskich parkach narodowych

Jak zarządza się dzikimi zwierzętami w europejskich parkach narodowych i jakie czynniki wpływają na decyzje dotyczące zarządzania? Zespół 29 naukowców (w tym również z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży) pod kierunkiem Suzanne van Beeck Calkoen i profesora dr Marco Heuricha z Wydziału Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody na Uniwersytecie we Fryburgu zbadał sposoby zarządzania populacjami dzikich zwierząt w parkach narodowych Europy. Badania wykazały ogromne zróżnicowanie w polityce ochrony europejskich parków narodowych, dlatego naukowcy apelują o ujednolicenie ram prawnych w celu poprawy ochrony dzikiej przyrody. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Journal of Environmental Management”.

 

Oryginalna publikacja:

Van Beeck Calkoen, S.T.S., Mühlbauer, L., Andrén, H., Apollonio, M., Balčiauskas, L., Belotti, E., Carranza, J., Cottam, J., Filli, F., Gatiso, T.T., Hetherington, D., Karamanlidis, A.A., Krofel, M., Kuehl, H.S., Linnell, J.D.C., Müller, J., Ozolins, J., Premier, J., Ranc, N., Schmidt, K., Zlatanova, D., Bachmann, M., Fonseca, C., Ionescu, O., Nyman, M., Šprem, N., Sunde, P., Tannik, M.,  Heurich, M. (2020): Ungulate management in European national parks: Why a more integrated European policy is needed. In: Journal of Environmental Management, Volume 260.

DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110068

Informacje na ten temat zamieścił serwis Nauka w Polsce pod adresem