Aktualności

16.09.2019 – Łoś to nie złodziej – działania w sprawie ogrodzeń zagrażających dzikim zwierzętom

Dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pokarmu penetrują obrzeża ludzkich osad. Coraz częściej również rozwój infrastruktury, w tym grodzenie prywatnych gruntów w pobliżu lasów, wkracza na tereny do których dostęp dla dzikich zwierząt nie był wcześniej ograniczony. Niestety coraz częściej wykorzystywane są ogrodzenia ostro zakończone, których wysokość jest niższa niż 1,8 m i niezgodna z obowiązującymi przepisami. Ogrodzenia takie stają się pułapką, a zwierzęta nadziane na ostre groty giną w męczarniach. Problem dotyczy szczególnie łosi, gdyż co roku kilkanaście osobników tego gatunku ginie na tego typu ogrodzeniach.

Instytut Biologii Ssaków PAN wspólnie z Fundacją Client Earth – Prawnicy dla Ziemi zaapelował do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wprowadzenie zmian w przepisach. W naszej ocenie istnieje potrzeba zmiany formularza zgłoszenia budowlanego, tak, by inwestor był zobowiązany do wskazania, czy planowane ogrodzenie będzie ostro zakończone. Po drugie, w trosce o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt należy podnieść minimalna wysokość umieszczania ostrych elementów na ogrodzeniu ze 180 cm do 200 cm. Zwróciliśmy się także z prośbą do starostw i inspektoratów nadzoru budowlanego w powiatach sąsiadujących z ostojami łosia żeby zauważyli ten problem.

Niezależnie od obowiązujących norm prawnych bezpieczeństwo dzikich zwierząt zależy w znacznej mierze od naszych indywidualnych decyzji. Budując ogrodzenie #bezkolców możemy uratować życie łosia czy jelenia i oszczędzić sobie dramatycznej sytuacji związanej ze zwierzęciem zawieszonym na naszym płocie.

Więcej informacji na stronie

Łosie_plakat_bez kolców

Łosie plakat