Aktualności

17.12.2021 – Nowy dyrektor IBS PAN!

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2022 roku powierzył dr hab. Michałowi Żmihorskiemu, prof. IBS PAN, funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Zawiadomienie o wyborze dyrektora IBS PAN tutaj