IBS w mediach

19.08.2022 – Prof. Rafał Kowalczyk o ekologicznym wpływie bariery granicznej

W nowym numerze PANoramy, czasopisma oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku ukazał się artykuł prof. Rafała Kowalczyka na temat wpływu zapory na granicy polsko-białoruskiej na stan przyrody i ciągłości ekologicznej Puszczy Białowieskiej – do przeczytania tutaj.