Aktualności

20.06.2022 – Nowy artykuł o filogenetyce sarny

Praca „Pan-European phylogeography of the European roe deer (Capreolus capreolus)” autorstwa pracowników IBS PAN: Kamili Plis, Magdaleny Niedziałkowskiej, Bogumiły Jędrzejewskiej i Tomasza Borowika oraz międzynarodowego zespołu 29 autorów z całej Europy, po raz pierwszy w historii badań nad tym gatunkiem podjęła próbę przedstawienia informacji o filogenetyce sarny w całym zasięgu występowania tego gatunku. Włączenie w badaniach prób z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej pozwoliło na poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy. Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Ecology and Evolution” istotnie uzupełnia obraz zróżnicowania polodowcowego sarny europejskiej i rzuca nowe światło na zachodzące procesy. Artykuł można znaleźć tutaj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8931