IBS w mediach

20.11.2021 – Wywiad z dr Joanną Stojak o wskrzeszaniu mamutów

W audycji Homo Science w radiu TOK FM, w rozmowie z Aleksandrą Stanisławską i Piotrem Stanisławskim (Crazy Nauka.pl) dr Joanna Stojak opowiadała o tym, czy uda się przywrócić do życia mamuty i o znaczeniu procesu de-ekstynkcji z perspektywy wymierania wielu innych gatunków zwierząt, którego jesteśmy właśnie świadkami.

Wywiadu można posłuchać tutaj.