IBS w mediach

21.10.2020 – O zielonych instytutach PAN w Panoramie

W biuletynie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku Panorama ukazał się artykuł dr. hab. Michała Żmihorskiego z IBS PAN pt. „Zielone instytuty, czyli PAN w awangardzie koniecznych zmian” o przyjaznych środowisku i klimatowi działaniach wdrażanych w instytutach PAN.

Cały biuletyn tutaj