Aktualności

28.05.2021 Monografia Komitetu Prognoz PAN o konsekwencjach zmian klimatu

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN wydał wieloautorską monografię naukowców i specjalistów z różnych dziedzin nauki pt.: „Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki” pod red. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej i Konrada Prandeckiego. Autorką jednego z rozdziałów pt.: „Migracje zwierząt związane ze zmianami klimatycznymi a nowe choroby” jest dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska z IBS PAN. Książka składa się z 2 części: w pierwszej opisano przyrodnicze aspekty zmian klimatycznych, w drugiej omówiono wpływ tych zmian na człowieka i jego działalność. Książka jest dostępna za darmo tutaj.