IBS w mediach

28.10.2019 – Nauka w Polsce o rozrodzie ssaków kopytnych

Portal Nauka w Polsce opublikował artykuł o badaniach nad rozrodem ssaków kopytnych oraz sympozjum „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności” organizowanym wspólnie przez Instytut Biologii Ssaków PAN i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w dniach 7-8.11.2019 r. w Białowieży.

Cały artykuł tutaj