IBS w mediach

Abstrakty graficzne IBS w portalu Crazy Nauka

Komiksowa popularyzacja badań Instytutu Biologii Ssaków PAN na portalu Crazy Nauka

Prowadzony przez parę znanych dziennikarzy naukowych (Aleksandra i Piotr Stanisławscy) portal Crazy Nauka, zajmujący się różnymi formami popularyzacji nauki i wyników badań naukowych, zwrócił uwagę na komiksowe abstrakty graficzne publikowane przez IBS PAN. Więcej informacji pod tym adresem.