Wydarzenia

Acta Theriologica w Springerze!

Z przyjemnością informujemy, że dyrekcja ZBS PAN podpisała umowę  z wydawnictwem Springer w sprawie wydawania czasopisma naukowego Acta Theriologica. Dzięki nawiązanej współpracy, nasze czasopismo uzyska nową szatę graficzną, nowoczesne narzędzia do redagowania pisma, oraz nową stronę internetową. Acta znajdą się również na portalu SpringerLink.com, który jest wiodącą światową bazą publikacji naukowych, udostępniającą ponad 4,7 miliona dokumentów i notującą rocznie ponad 169 mln pobrań. Dzięki obecności w SpringerLink.com, Acta Theriologica będą w łatwy sposób dostępne dla naukowców i studentów na całym świecie. Czekają nas również zmiany organizacyjne, między innymi związane z rozszerzeniem składu redakcji oraz uzupełnieniem go o redaktorów z zagranicy. Już od sierpnia 2010 roku zacznie działać system Editorial Manager, umożliwiający składanie maszynopisów drogą elektroniczną. Mamy nadzieję, że wszystko to pozwoli na zwiększenie międzynarodowego znaczenia naszego czasopisma. Pierwsze wydanie Acta Theriologica przygotowane we współpracy ze Springerem pojawi się w styczniu 2011 roku.

(KN)

Springer