Wydarzenia

Ankieta i szkolenia GPS/GIS

 

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży serdecznie zaprasza do wypełnienia

 

ANKIETY 2012

dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia GIS-GPS

 

IBS PAN we współpracy z instytucją LANTRA oraz organizacją  AMBIOS z Wielkiej Brytanii realizuje projekt Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji pt. Euro GIS-GPS: testowanie umiejętności w zakresie gromadzenia danych przyrodniczych”.

 Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego programu kształcenia służb ochrony przyrody i wolontariuszy w zakresie zastosowania sprzętu i technik GPS i GIS w rozwijaniu umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych o rozmieszczeniu gatunków i siedlisk.

Formułowanie programu kształcenia chcielibyśmy rozpocząć od zebrania uwag od obecnych i potencjalnych użytkowników GPS i GIS. Jeśli jesteś już użytkownikiem technologii GIS/GPS lub planujesz w przyszłości ich wykorzystanie – zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się w linku:

 

http://www.survey.bris.ac.uk/ambios/eurogis_pol

 

Ankietę można wypełniać do 30 kwietnia 2012 roku.

 

Będziemy wdzięczni za rozdystrybuowanie ankiety wśród osób zajmujących się zarówno zawodowo jak i amatorsko rejestrowaniem oraz kartowaniem gatunków i siedlisk przy użyciu GIS/GPS.

Przesłanie wypełnionej ankiety kwalifikuje do ubiegania się o możliwość wzięcia działu w szkoleniach GPS/GIS,  które odbędą się we wrześniu 2012 rok (udział bezpłatny). Ponadto spośród osób, które prześlą do nas wypełnioną ankietę wylosujemy potencjalnych uczestników wydarzenia kończącego projekt, które odbędzie się we wrześniu 2013 roku w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Prosimy również o rozpowszechnianie informacji o szkoleniach.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać pod adresem www.eurogis-gps.eu.